Публічний договір

УГОДА ПРО УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ flowacademy.com.ua ШАНОВНИЙ, ПОКУПЕЦЬ! Будь ласка, перш, ніж переглядати і використовувати сайт flowacademy.com.ua, уважно прочитайте умови даного Угоди. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами цієї Угоди користувача. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Справжнє угоду користувача (далі по тексту – Угода) укладається між ТОВ «Інноваційні технології розвитку», код 40222620 (далі по тексту – Продавець), і користувачем сайту flowacademy.com.ua, на якому розміщений інтернет-магазин flowacademy.com.ua (далі за текстом – Користувач). 1.2. Інтернет-магазин flowacademy.com.ua, є торговим майданчиком Продавця. 1.3. Ця Угода адресовано невизначеному колу осіб не залежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець) і, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є публічним договором (офертою), який регламентує умови використання сайту flowacademy.com.ua. 1.4. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з сайтом flowacademy.com.ua. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту здійснення покупок в інтернет-магазині flowacademy.com.ua. 1.5. У разі незгоди з умовами цієї Угоди, використання Користувачем сайту flowacademy.com.ua має бути припинено. 1.6. Ця Угода може бути змінена та / або доповнено Продавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Нове або змінений Угода стають дійсними після розміщення його на сайті інтернет-магазину flowacademy.com.ua. 1.7. Ця Угода не є офертою (пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу послуги), але визначає порядок укладення такого договору купівлі-продажу. 1.8. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач дає Продавцю згоду на отримання від Продавця інформаційних повідомлень за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти. У будь-який момент Користувач має право відмовитися від такої розсилки, направивши Продавцеві відповідне повідомлення на наступну адресу електронної пошти: info@flowacademy.com.ua . ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ flowacademy.com.ua 2.1. Сайт flowacademy.com.ua, фотоматеріали і текстові матеріали, розміщені на сайті інтернет-магазину flowacademy.com.ua, можуть бути використані (в т.ч. скопійовані, завантажені) Користувачем тільки для особистих некомерційних цілей, будь-яке інше їх використання (поширення ) заборонено. У разі незаконного використання об’єктів інтелектуальної власності, винна сторона несе відповідальність, передбачену діючим законодавством. 3. ВИЗНАЧЕННЯ Акцепт – прийняття Покупцем умов оферти (пропозиції Продавця укласти договір купівлі-продажу послуги); Користувач – користувач Інтернет, який здійснив доступ до інтернет-магазину flowacademy.com.ua; Покупець – будь-яка особа, не залежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), яка замовляє та оплачує послуги в інтернет-магазині flowacademy.com.ua; Продавець – ТОВ «Інноваційні технології розвитку», код 40222620, власник послуг представлених на сайті flowacademy.com.ua; Послуга – будь-яка послуга, допущена до вільного обігу на території України, і представлений на сайті flowacademy.com.ua. Персональні дані – сукупність відомостей про фізичну особу, надані Користувачем в процесі оформлення замовлення на придбання Послуги, і дають можливість ідентифікувати Покупця. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, інформацією про покупців 4.1. Оформляючи замовлення на придбання Послуги, Користувач надає Продавцю свої персональні дані, а також інформацію про Покупця (юридичну особу). Користувач, розміщуючи замовлення в інтернет-магазині FLOWACADEMY на сайті flowacademy.com.ua (натискаючи на кнопку “залишити заявку”) дає добровільну згоду на використання і обробку його персональних даних та вчинення інших дій, передбачених Законом України “Про захист персональних даних”. 4.2. Продавець гарантує, що ніяка отримана від Користувача інформація ніколи і ні за яких умов не буде передана третім особам (які не працюють з сайтом flowacademy.com.ua), за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. 4.3. Персональні дані Користувача обробляються Продавцем виключно з метою укладення та виконання договору купівлі-продажу полуги через flowacademy.com.ua, в тому числі для: виставлення рахунків; забезпечення своєчасної та якісної підтримки Покупця і контакту з ним; збору статистичної інформації про роботу інтернет-магазина flowacademy.com.ua; для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України. 4.4. Користувач несе відповідальність за достовірність інформації, своїх персональних даних, а також за достовірність інформації про Покупця. Продавець не несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з недостовірністю інформації про Покупця. ПОЧАТОК РОБОТИ 5.1. Сайт (flowacademy.com.ua) призначений для розміщення інтернет-магазину FLOWACADEMY, інформування Користувача про представлених на ньому Послуги, а також для надання Покупцеві сервісів, необхідних для формування Покупцем замовлення, укладення договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем, оплати Покупцем Послуги , забезпечення і контролю виконання відповідного договору купівлі-продажу. 5.2. Для отримання можливості формування замовлень в інтернет-магазині flowacademy.com.ua у Користувача є необхідність проходити процедуру реєстрації на сайті flowacademy.com.ua. Досить внести в форму реєстрації необхідні дані про Покупця – достовірну і точну інформацію про себе і свої контактні дані, достатні для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем. 5.3. Замовлення на сайті flowacademy.com.ua можна оформити цілодобово. Обробка замовлень здійснюється згідно режиму роботи. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГУ 6.1. Послуга представлена ​​на сайті flowacademy.com.ua у вигляді фотоматеріалів і тексту (далі по тексту -образци). 6.2. Зразок Послуги супроводжується текстовою інформацією – коротким описом Послуги, із зазначенням ціни Послуги, що діє на момент перегляду Користувачем зразка. 6.3. Продавець гарантує відповідність Послуги -образцам. 6.4. Продавець, на прохання Покупця, може надати (по телефону, по електронній пошті, будь-яким іншим зручним і доступним способом) додаткову інформацію, передбачену Законом України “Про захист прав споживачів”, яка необхідна і достатня для прийняття Покупцем усвідомленого рішення про покупку Послуги. 6.5. Інформація на сайті flowacademy.com.ua постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Продавець не несе відповідальності за дії Користувача, пов’язані з одержанням ним застарілої інформації на сайті flowacademy.com.ua. 6.6. Ціна Послуги, зазначена на сайті flowacademy.com.ua, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Замовлення послуг у FLOWACADEMY. Укладення договору КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 7.1. Відповідно до чинного законодавства України продаж Послуги через інтернет-магазин є продажем послуги зі зразками на підставі договору, укладеного на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку, і регламентується, в тому числі, Законом України “Про захист прав споживачів”, Законом України “Про електронної комерції ”. 7.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку Послугу, представлений на сайті інтернет-магазину flowacademy.com.ua. Замовлення може бути оформлений Покупцем наступними способами: по телефону, по електронній пошті, або оформлений самостійно на сайті flowacademy.com.ua через заповнення відповідної форми. 7.3. Після обробки замовлення Продавцем, укладається договір купівлі-продажу за допомогою пропозиції (оферти) Продавця його укласти і прийняття (акцепту) цієї пропозиції Покупцем, для чого: Продавець після обробки замовлення відправляє Покупцеві на, зазначені в його замовленні, адреса електронної пошти або на номер його мобільного телефону (за допомогою SMS), оферту (пропозицію укласти договір купівлі-продажу) в формі комерційного електронного повідомлення, в якому продавець підтверджує готовність поставити замовлену Послугу , підтверджує (або вказує актуальну) ціну замовленої Послуги, вказує Покупцеві термін, протягом якого він повинен прийняти цю пропозицію. З цього моменту і до моменту закінчення терміну, відведеного Покупцеві для відповіді на цю пропозицію, ціна замовленої Послуги не підлягає зміні. Далі Продавець зв’язується з Покупцем (по телефону або за допомогою електронної пошти) для підтвердження отримання Покупцем оферти і узгодження інших умов. Покупець, що не пізніше дати закінчення терміну, протягом якого він повинен прийняти (акцептувати) цю оферту, повинен підтвердити її прийняття, в іншому випадку зроблений ним замовлення є недійсним і не підлягає виконанню Продавцем. Моментом акцепту є оплата Послуги (в разі його передоплати). 7.4. Після акцепту Покупцем оферти договір купівлі-продажу вважається укладеним і його сторони несуть по ньому зобов’язання, передбаченими цим договором і чинним законодавством України. 7.5. Договір купівлі-продажу діє з моменту прийняття оферти Покупцем і до моменту отримання ним Послуги. 7.6. Якщо Покупець надає про себе невірну інформацію або у Продавця є серйозні підстави вважати, що надана Покупцем інформація невірна, неповна або неточна, Продавець має право призупинити або скасувати замовлення Покупця. 7.7. При відсутності можливості виконати замовлення, Продавець зобов’язаний довести до відома про це Покупця (по телефону або за допомогою електронної пошти). ЗДІЙСНЕННЯ ПОСЛУГИ 8.1. Одну Послугу Продавець здійснюються протягом 5 місяців. Якщо покупець не використав куплену Послугу протягом 5 місяців договір автоматично розривається, без повідомлення Покупця. 8.2. Всі послуги куплені в магазині FLOWACADEMY здійснюються через сайт і платформу flowacademy.com.ua і сервісу Skype. 8.3 Обов’язковим є резервація часу в системі сайту flowacademy.com.ua. 8.4. Послуга надається у той час, який вибирає Покупець за коштами сайту flowacademy.com.ua. 8.5. Якщо покупець не є в вибране ним час для отримання Послуги, то Послуга вважається отриманою автоматично. ОПЛАТА ПОСЛУГ 9.1. Послуга, замовлена ​​в інтернет-магазині (flowacademy.com.ua), оплачується Покупцем: або шляхом банківського переказу, або за коштами платіжної системи LIQPAY. 9.2. Оплата замовлення за безготівковим розрахунком повинна бути зроблена Покупцем шляхом 100% авансового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом одного робочого дня. 9.3. У разі ненадходження грошових коштів, Продавець залишає за собою право анулювати замовлення. 9.4. У вартість всіх Послуг, представлених в інтернет-магазині (FLOWACADEMY), включений податок на додану вартість (ПДВ), а також всі інші податки, передбачені законодавством України. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГИ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ 10.1. Покупець має право відмовитися від Послуги належної якості в момент отримання першої, платної консультації, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 10.2. При поверненні Покупцем Послуги, Продавець повертає йому сплачені за ці Послуги грошові кошти, за вирахуванням компенсації витрат Продавця на перерахування грошових коштів.
 
Підібрати курс